HiSoLiving

โซฟาและโต๊ะกาแฟ Onda Long สีเทา

SKU: 204210-GR

499,000.00 ฿

ชุดเลานจ์

ชุดเลานจ์
HG-FA-1122
HG-FA-1122
HG-FA-1123
HG-FA-1123

HG-FA-1118
สำหรับการใช้หมอนเท่านั้น

1 x โซฟากลาง (พนักพิงสูง)
รหัสสินค้า 204208 | 93x73x77ซม

1 x โซฟาเข้ามุมซ้าย (ที่วางแขนฟลัชและพนักพิงสูง)
รหัสสินค้า 204237 | 93x158x77ซม

1 x โซฟาเข้ามุมขวา (ที่วางแขนแบบฟลัชและพนักพิงสูง)
รหัสสินค้า 204239 | 93x158x77ซม

1 x โต๊ะกาแฟ
รหัสสินค้า 204281 | 120x72x43.5ซม

ข้อกำหนดอื่น ๆ

  • เบาะทำจากโฟมแห้งเร็ว
  • โซฟาหนา 340
  • อลูมิเนียมหนา 6มม
  • กระจกหนา 8มม

จำนวนเบาะนั่ง / พนักพิง / หมอน

  • โซฟากลาง: 1 ที่นั่ง / 1 พนักพิง / หมอน 1 ใบ
  • มุมซ้าย: 2 ที่นั่ง / 1 พนักพิง / หมอน 1 ใบ
  • มุมขวา: 2 ที่นั่ง / 1 พนักพิง / 1 หมอน
  • โต๊ะ

การบรรจุ
โซฟากลาง: 1 x 825 * 995 * 725 1 ชิ้น / กล่อง
มุมซ้าย: 1 x 1670 * 1025 * 725 1 ชิ้น / กล่อง
มุมขวา: 1 x 1670 * 1025 * 725 1 ชิ้น / กล่อง
ตาราง: 1 x 1295 * 555 * 815 1 ชิ้น / กล่อง

คุณอาจจะชอบ

เพิ่งดู