บนชั้นดาดฟ้าเซินเจิ้น

รูฟท็อป เซินเจิ้น ไฮโซลีฟวิ่ง
รูฟท็อป เซินเจิ้น ไฮโซลีฟวิ่ง
รูฟท็อป เซินเจิ้น ไฮโซลีฟวิ่ง
รูฟท็อป เซินเจิ้น ไฮโซลีฟวิ่ง 3
รูฟท็อป เซินเจิ้น ไฮโซลีฟวิ่ง 2