ทะเลสาบซงซาน

การออกแบบองค์ประกอบแผ่นโลหะลูกฟูกร่วมสมัย ชุดลานสนามบินผสมผสานเข้ากับเมืองยุโรปของ Huawei ในทะเลสาบซงซาน ประเทศจีน

ทะเลสาบซงซาน 1
ทะเลสาบซงซาน 2
ทะเลสาบซงซาน 3
ทะเลสาบซงซาน 5